Giỏ hàng

Diễn Viên Nhã Phương

Thời gian mang thai, mình rất ngán ăn hạt nhưng vì mẹ chồng mua lại muốn tốt cho con nên ráng ăn thôi. Rồi chị bạn giới thiệu Hamoli, mình chọn loại combo hạt, rất thích luôn. Mix hạt thế này ăn không bị ngán, đều hạt, ăn rất ngon.

Thời gian mang thai, mình rất ngán ăn hạt nhưng vì mẹ chồng mua lại muốn tốt cho con nên ráng ăn thôi. Rồi chị bạn giới thiệu Hamoli, mình chọn loại combo hạt, rất thích luôn. Mix hạt thế này ăn không bị ngán, đều hạt, ăn rất ngon.